Situationeel leidinggeven: stijlen van Hersey en Blanchard

Leidinggeven gaat over het positief beïnvloeden van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers. De beste resultaten behaal je door elk teamlid op een andere manier te benaderen; aangepast op zijn/haar situatie en kennis. Bij Via Academy leren we je de theorie van Hersey en Blanchard.

Leidinggeven: stijlen uitgelegd

Binnen het situationeel leiderschap gebaseerd op de theorie van Hersey en Blanchard bestaan vier stijlen:

  1. Instrueren
  2. Stimuleren/overtuigen
  3. Overleggen
  4. Delegeren

Stijl 1: instrueren

Bij deze stijl heb je de controle op de uitvoering van de taken van je medewerkers. Je zegt (instrueert) gedetailleerd wat ze moeten doen en hoe ze iets moeten doen. Je volgt de handelingen van de medewerkers, corrigeert waar nodig en je controleert de resultaten. Een grote valkuil bij deze stijl van leidinggeven is dat je snel autoritair overkomt. Veel taakgerichte sturing. 

Stijl 2: stimuleren/overtuigen

Je bespreekt samen met je team of op individueel niveau hoe iets en wat er moet gebeuren. Medewerkers kennen vaak de basis van hun werk nog niet goed genoeg en moeten nog veel leren. Deze vorm wordt daarom ook wel eens als coachend omschreven. Een van de valkuilen van deze stijl is dat je de medewerkers betuttelt.

Stijl 3: overleggen

Medewerkers weten vaak al wat ze moeten doen maar zijn niet altijd even gemotiveerd om aan de slag te gaan. Je geeft geen instructies meer, maar ondersteunt de medewerker waar nodig. Dit kan het bieden van een luisterend oor, complimenteren en het gebrek aan motivatie opsporen zijn. Deze stijl is de meest relatiegerichte stijl van leidinggeven. Er is veel aandacht voor de persoon. De valkuil hierbij is dat je erg betrokken raakt bij je medewerkers en als therapeut zou kunnen overkomen.

Stijl 4: delegeren

Hier draag je zonder zorgen taken over aan de medewerker. Je weet dat hij bekwaam is en de taken aankan. Je geeft daarom weinig sturing en ondersteuning. De grootste valkuil bij deze stijl van leidinggeven is dat je vaak van de medewerker verwacht dat hij geen ondersteuning nodig heeft, terwijl de medewerker in sommige gevallen de andere stijlen van leidinggeven behoeft. De medewerker kan zich hierdoor verwaarloosd voelen.

Welke stijl pas jij toe?

De goede stijl in de juiste situatie gebruiken leidt tot positieve effecten. Medewerkers raken gemotiveerd en ronden taken af. Inzicht hebben in je eigen voorkeursstijl, gedrag en handelen leidt tot betere resultaten!

Training Leiderschap

Onze training Leiderschap geeft je inzicht in de verschillende stijlen van leidinggeven. Tijdens de training krijg je een beeld van je eigen voorkeursstijl, gedrag en handelen. Samen brengen we het competentieniveau van jouw medewerkers in kaart en ben je in staat om jouw stijl van leidinggeven, indien de situatie hier om vraagt, aan te passen. Je maakt kennis met verschillende theorieën, waaronder die van Hersey en Blanchard. Daarnaast is er tijdens deze training veel ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden en interactie met elkaar.

Wil je graag meer weten over onze leiderschap training? Neem dan contact op met onze Talent Development Manager Inge van Els om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Bel naar 077 320 1320 voor meer informatie of mail naar info@viaacademy.nl.

Meer tips en blogs

Meer tips en blogs